Wybory 2007

Zwróciłem sie z pismem do Komitetów Wyborczych o ich stosunek do zwierząt – w dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedz od Komitetu Lewica i Demokraci przysłany przez Pana Tomasza Kalite. Treść pisma: ”

Odpowiedź na list w sprawie ochrony zwierząt

Lewica i Demokraci bardzo dużą uwagę przywiązują do kwestii ekologicznych
i ochrony zwierząt.

Polsce potrzebny jest patriotyzm ekologiczny, który oznacza uświadamianą społecznie potrzebę ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego, takiego jakim było w czasach naszych ojców i dziadów, a powinno być przekazane dzieciom i wnukom. Nie zawsze jest to możliwe, jednakże staranie o zachowanie tego narodowego dziedzictwa środowiskowego jest pilną potrzebą naszych czasów i wymaga ciągłych działań edukacyjnych i pobudzania świadomości patriotycznej. Efektem zachowania środowiska naturalnego jest przecież

możliwość dynamicznego rozwoju ekoturystyki, ekorolnictwa, sportu i rekreacji oraz działalności uzdrowiskowej czy typu spa. To jest wielka i wciąż atrakcyjna oferta Polski wobec państw europejskich.

Opowiadamy się w dalszym ciągu za powszechnym chipowaniem zwierząt, aby
w razie zaginięcia naszego pupila łatwo było go znaleźć. Liczymy także na to, że ludzie, którzy nie zamierzają otworzyć hodowli, będą kastrować i sterylizować zwierzęta.

Opowiadamy się za praktycznym stosowaniem prawa, bowiem sprawy o znęcanie się nad zwierzętami rzadko docierają do sądów. Często policja w takich przypadkach w ogóle odmawia interwencji, uznając to za czyny o niskiej szkodliwości społecznej.

Obowiązujące przepisy nie skutkują – kary albo nie są wymierzane, albo wyroki są zawieszane. Proponujemy powszechną edukację dotyczącą ochrony zwierząt, aby poprzez nacisk opinii publicznej przepisy stały się skuteczne.

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni strzelaniu do psów i kotów, bowiem to nie jest rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt.

Należy stworzyć w Sejmie silne lobby prozwierzęce, aby zrównoważyć wpływy lobby antyzwierzęcego, poprzez liczne konferencje z udziałem organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony zwierząt.

Ponawiamy apel do przedstawicieli wszystkich wyznań chrześcijańskich w Polsce
z prośbą o przyzwoite traktowanie zwierząt przez wiernych, o poruszenie tego problemu na lekcjach religii.

Opowiadamy się za sprzątaniem właścicieli po swoich pupilach, ale najpierw gminy muszą być do tego przygotowane, tzn. oferować właściwy sprzęt, odpowiednio przygotowane kosze na tego rodzaju odpady.

Obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy do gminy. Pragniemy także, aby schroniska nowocześnie zarządzane, przyciągały firmy produkujące karmę
i środki pielęgnacyjne dla zwierząt. Gdyby była większa przejrzystość zasad finansowania schronisk, prywatni sponsorzy łożyliby chętniej na ten cel.”