Współpraca z RSPCA i EG

W Domu Wszystkich Polska zajmuję się m.in. prawami zwierząt będąc członkiem Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt. Działania podejmowane przez Zespół dotyczą psów, kotów, sytuacji schronisk dla bezdomnych zwierząt a także zwierząt, które podlegają przepisom Unii Europejskiej. W związku z tym w warszawskiej siedzibie DWP zorganizowałem spotkanie naszego Zespołu z Reineke Hameleers – dyrektorką Eurogroup for Animals z Brukseli a  także John Grounds – dyrektorem RSPCA Royal Society for the Prevention of Creuelty to Animlas . Podczas dwugodzinnej rozmowy razem z Olgą Langowską – przewodniczącą Zespołu i naszymi gośćmi  omawialiśmy problemy ochrony praw zwierząt w Polsce, jak i na terenie Europy, poruszaliśmy temat  współpracy Domu Wszystkich Polska z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw zwierząt na terenie kraju oraz za granicą.

 

_DSC0144