Ulotki gotowe!

Ulotki gotowe – czas ruszać na spotkania z wyborcami ! W trakcie zbierania podpisów spotykałem się z wielką życzliwością więc teraz dopiero będzie miło.

 

ulotka Wojtek1

Dobrostan psów i kotów

Liczba hodowanych psów i kotów w UE to 124 miliony (FEDIAF) !!

Transgraniczny handel psami i kotami ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi oraz zdrowie i dobrostan zwierząt, na ochronę konsumentów i na rynek wewnętrzny. Mimo to, dobrostan psów i kotów jest obecnie regulowany tylko na poziomie Państw Członkowskich, bez rozwiązań na poziomie unijnym! Za konieczne widzę opracowanie przepisów unijnych w zakresie hodowli, zasad utrzymywania oraz handlu psami i kotami. W lutym tego roku uczestniczyłem w spotkaniu organizacji (animal welfare) z państw członkowskich UE na ten temat – przygotowaliśmy podstawowe punkty do projektu takich przepisów.

W listopadzie 2010 r. Rada Ministrów przyjęła konkluzje wzywające Komisję do podjęcia działań na rzecz dobrostanu psów i kotów. Parlament Europejski również przyjął rezolucję, a strategia UE w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt przewiduje badanie na temat dobrostanu psów i kotów w kontekstach handlowych.

Pragnę doprowadzić do tego aby państwa członkowskie UE miały obowiązek zapewniania właściwej ochrony psów i kotów poprzez zawarcie w swoich lokalnych przepisach m.in.:
1. Obowiązkowej identyfikacji i rejestracji tych zwierząt we właściwej bazie danych połączonej z bazą danych UE;
2. Licencjonowanie hodowców i sprzedawców psów i kotów.
3. Podstawowe warunki utrzymywania zwierząt w schroniskach z uwzględnieniem obowiązku sterylizacji
4. Zasad hodowli, utrzymywania, handlu i transportu psów i kotów.

Zapraszam na mój FANPAGE

 

transport psów transport zwierząt

Kandydat na SZÓSTKĘ !!

Kandydat na SZÓSTKĘ !!

6. Wojciech Muża – urodzony wejherowianin, Kaszub, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni. Nauczyciel, wykładowca.
Obrońca praw zwierząt aktywnie uczestniczący jako ekspert w pracach legislacyjnych nad ustawą o ochronie zwierząt, ustawą o doświadczeniach na zwierzętach i ustawą o porządku i czystości w gminach.
W latach 1996-2011 Sekretarz Generalny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Od 2000 roku członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Stały współpracownik „Eurogroup for Animlas” w Brukseli znający od podszewki pracę europosłanek i europosłów.
Autor jedynego w Polsce poradnika samorządowca „Zwierzęta w gminach”.
Laureat wielu nagród za kampanie społeczne a także nagrodzony przez dziennikarzy prestiżową nagrodą „Protonem” za osiągnięcia w upowszechnianiu wiedzy w zakresie praw zwierząt oraz w promowaniu aktywności społecznej.
Członek Akademii Ekspertów Public Relations. Aktywny działacz trzeciego sektora – członek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego.
Koordynator Domu Wszystkich Polska w Powiecie Wejherowskim. Kandydujący z numer 6 z koalicyjnej listy EUROPA PLUS TWÓJ RUCH.

Wôżné je, cobë Kaszëbi mielë swòjégò przedstôwcã – drëcha w Europejsczim Parlameńce, chtëren bãdze dbôł ò sprawë naszi Tatczëznë.

Zapraszam na mój fejsbukowy fanpage!

Kandyduję dla zwierząt

Kandyduję dla zwierząt

When elected I pledge to:
• Work to ensure an animal welfare framework law is adopted that provides the
highest level of welfare possible
• Endeavour to minimise live animal transport, review the existing legislation to
maximise the protection of animals and ensure it is enforced across the EU
• Promote a comprehensive EU strategy to decrease animal testing while driving
the acceptance and uptake of alternative methods
• Ensure animal welfare is clearly included in the EU-US Trade agreement
• Introduce legislation that will ban the cloning of animals for food
• Develop EU wide standards for breeding and trade of companion animals
to protect animal welfare and ensure traceability
• Work to reduce the number of species and animals being kept as exotic pets and
to maximise their welfare
In addition I will strive to ensure that animals are recognised as sentient beings in
all legislation that comes before the Parliament and strive to ensure all existing
animal welfare related legislation is properly enforced.
Signed: Wojciech Muża

Protony 2009 przyznane !!

PRotony2009_kwadrat
Protony 2009 – kategoria : SPECJALNA NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Dziekuję tym wszystkim, którzy na mnie głosowali – a w szczególności Justynie Dżbik za zgłoszenie …. – dopiszę więcej jak opadną emocje …:)

1 % podatku na zwierzęta

Wystarczy 1 % podatku aby zmienić wyrok !!! to tak mało a dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce to ratunek !! Razem z Krzysztofem Kolbergerem, który właczył się do akcji TOZ zachęcam do przekazania 1 % podatku na rzecz bezdomnych zwierząt.
Wojciech Muża

Szczegóły na http://www.toz.pl
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
KRS 0000154454

1 % na rzecz zwierząt !!

1 % podatku na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Dlaczego 1 % na TOZ?

1. Pod naszą opieką znajduje się kilkadziesiąt tysięcy bezdomnych zwierząt, w prowadzonych przez nas schroniskach.

2. Przeprowadzamy rocznie ponad 5 tysięcy interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

3. Nasi wolontariusze opiekują się kilkunastoma tysiącami zwierząt.

4. Ponad 200 inspektorów działa w całej Polsce, ratując zwierzęta każdego dnia.

5. Prowadzimy działalność edukacyjną w szkołach, w której uczestniczyło już kilka tysięcy dzieci szkół wszystkich stopni.

6. Jesteśmy najstarszą i najbardziej znaną organizacją w Polsce zajmującą się zwierzętami.

7. Dzięki naszym działaniom w 1997 roku powstała Ustawa o Ochronie Zwierząt.

8. Nasza organizacja liczy 90 Oddziałów i Kół na terenie całej Polski.

9. Jesteśmy członkiem europejskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną zwierząt na całym świecie.

10.Wpływamy na poprawę statusu prawnego zwierząt w Polsce i Unii Europejskiej.

Więcej na http://www.toz.pl