Wojciech Muża – w krótkim spocie wyborczym

Dobrostan psów i kotów

Liczba hodowanych psów i kotów w UE to 124 miliony (FEDIAF) !!

Transgraniczny handel psami i kotami ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi oraz zdrowie i dobrostan zwierząt, na ochronę konsumentów i na rynek wewnętrzny. Mimo to, dobrostan psów i kotów jest obecnie regulowany tylko na poziomie Państw Członkowskich, bez rozwiązań na poziomie unijnym! Za konieczne widzę opracowanie przepisów unijnych w zakresie hodowli, zasad utrzymywania oraz handlu psami i kotami. W lutym tego roku uczestniczyłem w spotkaniu organizacji (animal welfare) z państw członkowskich UE na ten temat – przygotowaliśmy podstawowe punkty do projektu takich przepisów.

W listopadzie 2010 r. Rada Ministrów przyjęła konkluzje wzywające Komisję do podjęcia działań na rzecz dobrostanu psów i kotów. Parlament Europejski również przyjął rezolucję, a strategia UE w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt przewiduje badanie na temat dobrostanu psów i kotów w kontekstach handlowych.

Pragnę doprowadzić do tego aby państwa członkowskie UE miały obowiązek zapewniania właściwej ochrony psów i kotów poprzez zawarcie w swoich lokalnych przepisach m.in.:
1. Obowiązkowej identyfikacji i rejestracji tych zwierząt we właściwej bazie danych połączonej z bazą danych UE;
2. Licencjonowanie hodowców i sprzedawców psów i kotów.
3. Podstawowe warunki utrzymywania zwierząt w schroniskach z uwzględnieniem obowiązku sterylizacji
4. Zasad hodowli, utrzymywania, handlu i transportu psów i kotów.

Zapraszam na mój FANPAGE

 

transport psów transport zwierząt

Kandydat na SZÓSTKĘ !!

Kandydat na SZÓSTKĘ !!

6. Wojciech Muża – urodzony wejherowianin, Kaszub, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni. Nauczyciel, wykładowca.
Obrońca praw zwierząt aktywnie uczestniczący jako ekspert w pracach legislacyjnych nad ustawą o ochronie zwierząt, ustawą o doświadczeniach na zwierzętach i ustawą o porządku i czystości w gminach.
W latach 1996-2011 Sekretarz Generalny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Od 2000 roku członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Stały współpracownik „Eurogroup for Animlas” w Brukseli znający od podszewki pracę europosłanek i europosłów.
Autor jedynego w Polsce poradnika samorządowca „Zwierzęta w gminach”.
Laureat wielu nagród za kampanie społeczne a także nagrodzony przez dziennikarzy prestiżową nagrodą „Protonem” za osiągnięcia w upowszechnianiu wiedzy w zakresie praw zwierząt oraz w promowaniu aktywności społecznej.
Członek Akademii Ekspertów Public Relations. Aktywny działacz trzeciego sektora – członek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego.
Koordynator Domu Wszystkich Polska w Powiecie Wejherowskim. Kandydujący z numer 6 z koalicyjnej listy EUROPA PLUS TWÓJ RUCH.

Wôżné je, cobë Kaszëbi mielë swòjégò przedstôwcã – drëcha w Europejsczim Parlameńce, chtëren bãdze dbôł ò sprawë naszi Tatczëznë.

Zapraszam na mój fejsbukowy fanpage!

Powstanie warszawskie 2011

Godzina W wybiła o godz. 17.00 dnia 1 sierpnia 1944.

67 rocznica wybuchy powstania warszawskiego – dziś różnie oceniane. Wiele kontrowersji budą przyczyny rozpoczęcia akcji zbrojnej przeciwko okupantom hitlerowskim. Prawdopodobnie zginęło 200 000 polaków, w tym olbrzymie straty poniosła warszawska inteligencja. Nie jest ważny w tym dniu polityczny aspekt tego tragicznego zrywu wolnościowego. Ważne jest to, że ludzi Ci walczyli w tamtych czasach o swoje marzenie – marzenie wolnej Polski. Nie zapomnijmy oddać im hołdu bez względu na poglądy na temat powstania i przynależność partyjną.

Ten dzień powinien jednoczyć wszystkich polaków na całym świecie. Zawsze się wzruszam gdy na ulicach Warszawy o godzinie 17.00 samochody stoją na ulicach mimo zmieniających się świateł, ludzie zastygają w bezruchu. Wszyscy oddają hołd poległym i wymordowanym nie tylko w Warszawie ale wszędzie gdzie ginęli Polacy. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, że mieszkam w Polsce i gdy stoję na ulicach Warszawy moje myśli są w Piaśnicy i tam gdzie zginął mój dziadek.

Wybory prezydenckie 2010

Najbliższa niedziela – 20 czerwca 2010 roku stoi pod znakiem wyborów Prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła 10 zarejestrowanych kandydatów:
1. JUREK Marek
2. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
3. KOMOROWSKI Bronisław Maria
4. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
5. LEPPER Andrzej Zbigniew
6. MORAWIECKI Kornel Andrzej
7. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard
8. OLECHOWSKI Andrzej Marian
9. PAWLAK Waldemar
10. ZIĘTEK Bogusław Zbigniew
Szczerze – to nie jestem z tej listy zadowolony, ale… no właśnie … obowiązkiem każdego POLAKA jest głosowanie, ja pewnie zaznaczę jednego kandydata. Jeżeli ktoś się zastanawia czy pójść na wybory czy nie – to ja z całą stanowczością namawiam koniecznie TRZEBA ZAGŁOSOWAĆ! Jeżeli nie podobają się komuś kandydaci zawsze można oddać głos nieważny – skreślając wszystkich!

STOP LONG DISTANCE ANIMAL TRANSPORT

kartka_pocztowa_transport_zwierzat

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce będące członkiem Eurogrupy ds. Zwierząt w Brukseli czynnie stara się uczestniczyć w akcjach i kampaniach dotyczących zmian prawa unijnego w zakresie ochrony zwierząt.
Obecnie przyłączyliśmy się do kolejnej europejskiej akcji związanej ograniczeniem makabrycznego transportu zwierząt gospodarskich. Oprócz działań lobbingowych w Komisjach Europejskich i Parlamencie Europejskim konieczne jest poparcie społeczeństwa , dlatego zwracam się z gorącą prośba o skopiowanie pocztówki, wydrukowanie i wysłanie poczta. Wystarczy nakleić znaczek przesyłki zagranicznej zgodnej z cennikiem podpisać i wysłać. To takie proste a może pomóc ograniczyć cierpienia zwierząt.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

542-2009060520505988312000

Jeszcze nigdy, od ukończenia 18 roku życia, nie opuściłem żadnych wyborów. Głosowanie to obowiązek każdego Polaka – a ja nim jestem i napawa mnie to dumą. Głosuje bo to element mojego patriotyzmu …